Bases genèriques pel concurs del programa en directe Feedbac des de l'escola EUSS

- Per poder participar en el concurs el participant haurà d'emplenar una butlleta doble. Aquesta butlleta conté el Nom, Cognom i número de document d'identitat, així com el reconeixement de les especificacions de la participació del concurs que es detallen en aquestes bases. Una de les butlletes serà dipossitada en la urna abans de la realització de la fotografia i l'altra serà conservada com a resguard.

- En cas de pèrdua de la butlleta resguard per part del participant serà imprescindible que el guanyador s'acrediti amb el document nacional d'identitat.

- La fotografia ha de ser penjada amb el hastag i respectant les indicacions que es donin en el programa en directe.

- Per ser escollit com a guanyador aquest haurà d'estar present en l'emplaçament de realització del programa en el moment de l'elecció de la fotografia guanyadora. De no trobar-se físicament a la sala es triarà una segona fotografia i així succesivament fins complir el present requisit.

- El guanyador es coneixedor de la normativa fiscal que determina que qualsevol premi de import superior a 300€ es considerat un guany patrimonial pel qual s'ha de pagar el 19% en concepte d'IRPF segons indica el Reglament de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, LIRPF en el seu article numero 101.7.

- El premi del present concurs és una bicicleta elèctrica marca TORROT model CYTY SURF valorada en 1.639,29€ (MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS). Aquesta serà recollida en les dependències de ràdio Flaixbac al Passeig de Gracia, 55, 9è de Barcelona.

- El guanyador és coneixedor de que abans de poder endur-se el premi haurà de lliurar a Ràdio Flaixbac el valor del 19% de la valoració total del premi, es a dir, 311,46€ (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) en efectiu. Ràdio Flaixbac ingresarà aquest import a la Hisenda Pública dintre del termini legal vigent  en nom del guanyador i li lliurarà el certificat corresponent per la declaració de Renda.

- El guanyador és coneixedor de que la garantia del premi l'atorga la marca Torrot i que ràdio Flaixbac no és responsable subsidiari en cap cas. Ràdio Flaixbac farà entrega de la documentació que Torrot havitualment lliuri en els procesos normals de venda al públic.

En 3 segons podràs tancar l'anunci
Tanca l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis