BASES DE PARTICIPACIÓ DE L’ACCIÓ PROMOCIONAL: “QUINES EXCUSES DONES PER PASSAR D’ALGUNA COSA?”

Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix, SL (FLAIXBAC) organitzen conjuntament l’acció promocional comercial “Quines excuses dones per passar d’alguna cosa?”, per tal d’obsequiar als autors de les respostes més divertides a la pregunta amb dos bitllets del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2017.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa Cap d’Any podria guanyar dos-cents mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2017.

Segona – Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a tots els oients de FLAIXBAC i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis

En cadascuna de les emissions del programa El matí i la Mare que el va parir de FLAIXBAC que es realitzen en directe en el període comprès entre el 27 de novembre i l’1 de desembre de 2017, ambdós inclosos, es celebrarà un concurs amb el que s’obsequiarà als guanyadors de cada edició amb 1 bitllet del número 01692 de La Grossa Cap d’Any 2017.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar mitjanant un text o notes de veu per WhatsApp en els que expliquin coses de les que en algun moment han “passat” i després s’han hagut de penedir i quines excuses han donat.

Cada dia s’obsequiarà als autors de les 4 respostes més divertides amb dos bitllets del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2017.

Les propostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, no s’admetran i seran exclosos automàticament d’aquesta acció promocional.

Cada guanyador haurà de passar a recollir els bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Flaixbac, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 23 de desembre de 2017, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta acció promocional, seran retornats per FLAIXBAC a Loteria de Catalunya, atesa la condicó de FLAIXBAC de dipositària dels bitllets destinats a la present acció promocional.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta acció promocional comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en l’acció promocional han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a FLAIXBAC, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb l’acció promocional o amb la publicitat d’aquesta.

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc d’aquesta acció promocional, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual

Loteria de Catalunya i FLAIXBAC podran difondre les respostes dels participants, atès que la participació en aquesta acció promocional comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

FLAIXBAC incorporarà el nom dels guanyadors en un fitxer de dades de la seva titularitat amb l’exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i poder procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d’acord amb la legislació vigent i l’exercici dels drets dels participants. Més informació del tractament de dades per part de FLAIXBAC a https://www.radioflaixbac.cat/avis-legal/.

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels guanyadors es comunicaran a la Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de participants en promocions del qual aquesta n’és responsable. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar, en el seu cas, el lliurament dels premis i la seva inscripció com a participants en la present acció promocional. Mitjançant la participació en aquesta acció promocional els beneficiaris presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya en garanteix el tractament de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada moment i les persones afectades podran exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, de Barcelona (08010).

Els guanyadors, pel sol fet de la seva participació en aquesta acció promocional, accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf anterior.

Setena – Xarxa de comunicacions

Loteria de Catalunya i FLAIXBAC queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció promocional per causes alienes a la seva.

Vuitena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i FLAIXBAC adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de FLAIXBAC.

Loteria de Catalunya i FLAIXBAC es reserven el dret de modificar les condicions de la present acció promocional en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de FLAIXBAC, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis