Avís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, El informem que la web www.radioflaixbac.cat és un domini d'Internet titularitat de Grup Flaix, SL, (en endavant "EL TITULAR"); amb NIF: B61801635, amb domicili a Passeig de Gràcia, 55, 9è, 08007 Barcelona; tel 935 055 555; correu electrònic: tescoltem@grupflaix.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL TITULAR, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis.

La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula a la mateixa. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. EL TITULAR, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EL TITULAR, informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per EL TITULAR, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació, de comercialitzar i mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i/o serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

3. Veracitat de les dades: L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

4. Consentiment de l'usuari: La recollida de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic i/o la nostra web implica l'acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a la tramesa de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres productes i/o serveis. En aplicació dels articles 20 i 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les promocions que pogués rebre l'usuari a través del present sistema seran fàcilment identificables com a tals i en qualsevol moment podrà manifestar la seva voluntat de no rebre-les mitjançant l'enviament d'una comunicació en aquest sentit a l'adreça de correu electrònic que consten al principi d'aquest avís legal, amb l'assumpte BAIXA PUBLICITAT.

Respecte a la informació que sigui remesa per menors d'edat, s'entendrà que ho ha estat amb el consentiment patern. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

5. Cessions: EL TITULAR, únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI adreçat a EL TITULAR, que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquest avís legal, indicant la referència LOPD.

7. Mesures de seguretat: EL TITULAR, l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, EL TITULAR, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: EL TITULAR, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies

10. Actualització de la Política de Privacitat: EL TITULAR, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

CONSENTIMENT PER A L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS A PERSONES JURÍDIQUES

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquest web autoritza a EL TITULAR a remetre-li comunicacions comercials electròniques dels seus productes i serveis, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d'informació, cosa que pot fer enviant-nos un correu en aquest sentit a l'adreça de correu electrònic que consten al principi d'aquest avís legal, amb l'assumpte BAIXA PUBLICITAT.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada al voltant moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Responsabilitats
Ràdio Flaixbac, SA no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitats pels usuaris o tercers, o respecte d’aquells continguts que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel•lectual o industrial o que continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.
Ràdio Flaixbac, SA queda exonerada de responsabilitats derivades de danys i perjudicis de qualsevol natura derivats de la captació i l’ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de les pàgines web gestionades per ella. 

En qualsevol cas, Ràdio Flaixbac, SA no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens a les pàgines web que no siguin gestionades per ella mateixa.

Propietat intel·lectual dels continguts
Els textos (informacions, conceptes, publicitat, opinions i altres) i els elements gràfics (disseny, codi font i anàlegs) que formen part de la pàgina web de Ràdio Flaixbac, SA i són difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són de titularitat exclusiva de Ràdio Flaixbac, SA i dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides d’acord amb les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. També hi són aplicables els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

No obstant això, els usuaris poden reproduir els continguts de la pàgina web amb les finalitats exclusives d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper per a ús estrictament privat.

Al marge de tot això, queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de les pàgines web de Ràdio Flaixbac, SA o de cap dels seus elements, de manera directa o indirecta, per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb finalitats comercials amb el públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, fins i tot citant-ne la font, sempre que no es disposi de l’autorització expressa i per escrit de Ràdio Flaixbac, SA.
La infracció d’aquests usos donarà lloc a l’exercici de les accions legals pertinents per part de Ràdio Flaixbac, SA contra l’usuari.

Igualment, queden prohibides especialment les accions següents, sense el consentiment exprés atorgat per escrit de Ràdio Flaixbac, SA:
• La presentació d’una pàgina de la web en una finestra que no pertanyi a Ràdio Flaixbac, SA a través de framing.
• La inserció d'una imatge difosa a la pàgina web en una pàgina que no sigui de Ràdio Flaixbac, SA mitjançant enllaços en línia.
• L’extracció d’elements de la pàgina web que causi perjudici a Ràdio Flaixbac, SA, d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat intel•lectual.

Ràdio Flaixbac, SA ha d’autoritzar de manera expressa l’establiment d’enllaços d’hipertext en altres pàgines web dirigides a la pàgina d’inici d’aquesta pàgina web, sempre que les pàgines corresponents apareguin en una finestra completa, sota les adreces respectives i amb autorització de Ràdio Flaixbac, SA.

Tots els drets que no s’hagin concedit expressament a l’usuari s’entén que estan reservats a favor de Ràdio Flaixbac, SA.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en aquesta pàgina web són propietat d’aquesta o de les empreses de Ràdio Flaixbac, SA, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis